Vi kan hjelpe deg!

Samlivsbrudd

Arv

Barnevern

Barnevern

• Det offentliges subsidiære ansvar for barn • Melding • Undersøkelse/undersøkelsesplikt (krav til objektivitet for offentlige myndigheter) • Hjelpetiltak frivillige/tvungne • Frivillig plassering utenfor hjemmet...
Les mer "Barnevern"

Arv

• Dødsboskifte • kombinert skifte – skifte av felleseie –> dødsboskifte (sammensatt skifte) • testamente • forskudd på arv, ventet arv (og avkall på ventet...
Les mer "Arv"

Samlivsbrudd

• gift samliv • ugift samliv • barnefordeling • fordeling av verdier (forholdet til ektepakt etc.) • kostnadsdekning – selvbetalende, rettshjelpsloven, rettshjelpsforsikring
Les mer "Samlivsbrudd"

Otterskred & Co advokatfirma AS

Otterskred & Co advokatfirma AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til tvisteløsning.

Vi arbeider særlig med arbeidsrett, arv, familie- og skifterett samt økonomisk oppgjør etter endt samliv.

I tillegg arbeider vi med saker som angår forhold ved det offentlige, barnevern, pengekrav, selskapsrett, og saker som gjelder fast eiendom.