Vi kan hjelpe deg!

Samlivsbrudd

Arv

Barnevern

Otterskred & Co advokatfirma AS

Otterskred & Co advokatfirma AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til tvisteløsning.

Vi arbeider særlig med arbeidsrett, arv, familie- og skifterett samt økonomisk oppgjør etter endt samliv.

I tillegg arbeider vi med saker som angår forhold ved det offentlige, barnevern, pengekrav, selskapsrett, og saker som gjelder fast eiendom.