Barnevern

• Det offentliges subsidiære ansvar for barn • Melding • Undersøkelse/undersøkelsesplikt (krav til objektivitet for offentlige myndigheter) • Hjelpetiltak frivillige/tvungne • Frivillig plassering utenfor hjemmet • tvungen plasseing utenfor hjemmet (omsorgsovertakelse) • særlige tiltak (tvangsadopsjon etc.) • kostnadsdekning ved undersøkelse og/eller frivillige tiltak: behovsprøvd, begrenset adgang • kostnadsdekning ved tvangstiltak: …

Arv

• Dødsboskifte • kombinert skifte – skifte av felleseie –> dødsboskifte (sammensatt skifte) • testamente • forskudd på arv, ventet arv (og avkall på ventet arv) • kostnadsdekning: I det alt overveiende selvbetaling, adgang til å søke særskilt

Samlivsbrudd

• gift samliv • ugift samliv • barnefordeling • fordeling av verdier (forholdet til ektepakt etc.) • kostnadsdekning – selvbetalende, rettshjelpsloven, rettshjelpsforsikring