Din Familieadvokat

Om oss

Daniel Skram Otterskred
Mobil: +47 922 69 192
E-post: dso@aoco.no

Advokat Daniel Skram Otterskred har omfattende og bred prosedyreerfaring fra domstolene.Han arbeider særlig med barnefordeling, arv- familie og skifterett, samt økonomisk oppgjør ved avslutning av ugift samliv.

Otterskred har også omfattende erfaring innenfor generell og spesiell forvaltningsrett som jurist i staten, og tar også de fleste saker som angår forhold ved forvaltningen, det være seg søknader, klage over avslag, og/eller saksanlegg mot offentlige myndigheter, instanser og institusjoner.

I tillegg tar Otterskred saker om fast eiendoms rettsforhold, herunder spørsmål knyttet til rettigheter/servitutter.